Atheneum


Al meteen in het eerste jaar van het atheneum krijg je vakken als IT-Skills, Natuur & Wetenschap en Anglia (Engels). Ook kan je – naast de reguliere vakken – kiezen uit extra modules en projecten uit het Altena Plus programma, zoals sportklas, techniekklas, kunstklas en muziekklas. Ook kan je meedoen aan verschillende theaterprojecten en sport je naar liefst vier uur per week! 

In het tweede jaar loop je een maatschappelijke stage en krijg je nieuwe vakken als informatica en Lifestyle & Duurzaamheid. In het derde jaar van het atheneum wordt het Altena Plus programma uitgebreid met o.a. Game Design en het debatteam. Bovendien ga je op (buitenlandse) werkweek.

In de bovenbouw besteden we aandacht aan ethiek tijdens het vak Levensbeschouwing, ga je op stage, kan je kiezen voor de Business School en kan je je vakkenpakket aanvullen met vakken als technische informatica, technische natuurkunde, wiskunde D,  Natuur, Leven en Technologie en maatschappijwetenschappen. Ook kan je binnen Altena Plus gaan proefstuderen aan een universiteit of de module filosofie volgen. En in het vijfde jaar maak je een cultuurreis naar een Europese hoofdstad.

Aan het eind van het derde jaar ga je in principe naar atheneum vier, maar als dat beter is voor jou kan je ook binnen de school doorstromen naar havo 4. Het fijne aan het Altena College is dat je in de derde klas nog niet definitief je profiel hoeft te kiezen. Je maakt eerst een ‘voorkeuze’. Aan het eind van de vierde klas kies je pas echt voor een profiel:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Decaan Jannie Penhoat: "Voor leerlingen in klas 3 is het eigenlijk nog te vroeg om open dagen te bezoeken van hbo-opleidingen en universiteiten. Daarom is het fijn dat je op het Altena College de kans hebt om je profielkeuze nog een jaar uit te stellen."

In het zesde jaar doe je eindexamen en ben je goed voorbereid op een vervolgstudie op het hbo of wo.

Wat is het extra aanbod op het atheneum?