Ouderportaal, Leerlingenportaal & Educatief netwerk, Somtoday en schoolkosten

 

Ouderportaal
Op het ouderportaal hebben ouders/verzorgers inzage in o.a. het huiswerk, cijfers, afwezigheid, rooster-wijzigingen en het laatste nieuws. Alle nieuwe ouders/verzorgers krijgen in de 1e schoolweek inloggegevens gemaild voor het ouderportaal. Ouders/verzorgers die al eerder één of meerdere kinderen hebben ingeschreven op het Altena College, gebruiken hun reeds bestaande inloggegevens en kunnen na inloggen informatie opvragen van alle kinderen.
Wij adviseren ouders/verzorgers om regelmatig in te loggen, zodat ze op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom hun kind(eren) en de school.

Facturen
Via het ouderportaal hebben ouders/verzorgers toegang tot Facturen.
In de maand september/oktober van het nieuwe schooljaar ontvangt de ouder/verzorger  - met het kenmerk debiteur - via e-mail een uitnodiging om de overeenkomst van de onderwijskosten in te vullen. Na het invullen van de overeenkomst wordt door onze financiële administratie e.e.a. gereed gemaakt voor facturering. Er kan gekozen worden voor verschillende betaalopties namelijk iDEAL, automatische incasso en overboeking. Via de knop Facturen op het ouderportaal heeft men een compleet overzicht van de facturatie.
Bent u benieuwd naar de schoolkosten? Kijkt u dan op onze website in onze digitale schoolgids: https://www.altenacollege.nl/Schoolgids/Ouderbijdrage_en_schoolkosten

Educatief netwerk, Office 365, leerlingenportaal en Somtoday
Alle nieuwe leerlingen krijgen op de eerste schooldag via hun mentor inloggegevens. Deze inloggegevens kunnen leerlingen - zolang ze leerling zijn op het Altena College - gebruiken om in te loggen op het Educatief Netwerk op school, Office 365, het leerlingenportaal, Somtoday en de Somtoday app.
De Somtoday app is alleen beschikbaar voor leerlingen. Ouders/verzorgers maken gebruik van het ouderportaal, waarin een aantal koppelingen zitten naar Somtoday.

Tegemoetkoming in de kosten
Er zijn diverse mogelijkheden om tegemoetkoming in de kosten te krijgen als het voor u moeilijk is de kosten van school te betalen. Aarzel niet om hiernaar te informeren bij onze administratie.

Vragen?
Als u n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de administratie op tel. 0183-302944 of via e-mail: info@altenacollege.nl.