Algemene studiebegeleiding

 

Op het Altena College kennen we twee soorten studiebegeleiding: vakgerichte -en algemene studiebegeleiding.

Vakgerichte studiebegeleiding
De vakgerichte studiebegeleiding is een vorm van begeleiden voor leerlingen die vakinhoudelijk wat extra steun kunnen gebruiken. Via de algemene studiebegeleiding kunnen leerlingen hiervoor in aanmerking komen.

Algemene studiebegeleiding
Algemene studiebegeleiding heeft betrekking op problemen bij de manier van studeren in het algemeen, zoals het op een verkeerde manier leren van de stof, het niet goed kunnen indelen van de tijd voor de studie, enzovoorts. Voor deze vorm van studiebegeleiding zijn vier collega’s verantwoordelijk, ieder voor een ander deel van de leerlingen, onderverdeeld in de brugklassen en 2 havo/2 vwo; 3 havo tot en met 5 havo; 3 vwo tot en met 6 vwo en 2 vmbo tot en met 4 vmbo.

Opzet
Er zijn verschillende manieren waarop een leerling in aanmerking kan komen voor een gesprek met een van deze studiebegeleiders:

  • op verzoek van de leerling zelf;
  • op advies van de mentor;
  • op advies van de vakdocent;
  • op verzoek van de ouders (via de mentor);
  • op verzoek van de algemeen studiebegeleider (naar aanleiding van cijfers).

De algemeen studiebegeleider heeft inzicht in alle cijfers van de leerlingen. Hij kan dus heel alert reageren bij opvallende studieresultaten. Tijdens een gesprek met deze algemeen studiebegeleider wordt gekeken en besproken wat de achterliggende oorzaken zouden kunnen zijn. Er wordt in dat gesprek beoordeeld of er sprake is van echt vakinhoudelijke problemen of dat er behoefte is aan een wat algemenere begeleiding. Daarbij valt dan te denken aan problemen met plannen, gebrek aan concentratie, verschillende manieren van leren, het opstellen van een inhaalrooster na ziekte en dergelijke.

Regelmatig blijkt een motiverend en stimulerend gesprek met de algemeen studiebegeleider net dat steuntje in de rug te zijn waar een leerling behoefte aan heeft. Als toch besloten wordt tot het doorverwijzen naar de vakgerichte studiebegeleiding (in de regel op maandag of donderdag les 7 of 8), wordt een afspraak gemaakt voor zes begeleidingslessen. Na deze zes lessen volgt opnieuw een gesprek met de algemeen studiebegeleider waarin de begeleiding wordt geëvalueerd. Bovendien wordt gekeken wat het vervolgtraject zou moeten zijn.

Op deze manier proberen we leerlingen optimaal te laten presteren!

Vragen?
Heeft u een vraag over studiebegeleiding, neem dan contact op met een van onze studiebegeleiders:

Geert van Kappelbrugklas, 2 havo en 2 atheneumkl@altenacollege.nl
Els Vlotmavo 2 t/m 4vt@altenacollege.nl
Renate Kasenhavo 3 t/m 5ks@altenacollege.nl
Rosemarie Vinkesteijn-Klokatheneum 3 t/m 6vr@altenacollege.nl