Decanaat


Wat is een decaan?
Een decaan helpt leerlingen met het kiezen van de juiste vakken, sector of profiel. Ook helpt een decaan bij het zoeken naar een vervolgopleiding.

Wat doet een decaan?

 • Voorlichtingsavonden verzorgen voor ouders en leerlingen
 • Les en uitleg geven over vakken/sectoren en profielen zoals ze op het Altena College te kiezen zijn
 • Helpen met de overstap van vmbo naar havo, havo naar atheneum of andersom
 • Gesprekken voeren met leerlingen over vervolgopleidingen
 • Gesprekken voeren met leerlingen en ouders over de mogelijkheden die er zijn
 • Informatie doorgeven over veranderingen en opleidingen
 • Contacten onderhouden met vervolgopleidingen
 • Voorlichtingsactiviteiten voor leerlingen organiseren, zoals een opleidingenmarkt en bezoeken van vervolgopleidingen
 • Samen met de mentor begeleiding geven met behulp van de methode Qompas
 • Testen afnemen die helpen bij het kiezen van de juiste vakken/sector of profiel
 • Testen afnemen voor de juiste studiekeuze

Vragen?
Voor vragen of extra informatie kunt u contact op nemen met een van onze decanen:

Mevr. C. Colijn – mavo (cn@altenacollege.nl)
Dhr. A. Sint Nicolaas – havo (si@altenacollege.nl)
Mevr. J. Penhoat – vwo (pt@altenacollege.nl)