Dyslexie- en dyscalculiebegeleiding

 

Klik hier voor de ARIAL 12 leesversie>> 


Wat is er op het Altena College beschikbaar voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie?

 • Een individueel handelingsplan
 • Indien nodig extra hulp
 • Indien nodig wordt bij vermoeden van dyslexie RT aangeboden

Hoe werken deze handelingsplannen?
Een persoonlijk handelingsplan wordt opgesteld aan de hand van een rapport van een orthopedagoog. Iedere docent krijgt dit handelingsplan via de mentor. De docenten proberen de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. We zorgen altijd voor een persoonlijke aanpak.

Voorbeelden van faciliteiten:

 • Extra tijd bij SO’s en repetities*
 • Regelkaarten voor de talen en wiskunde*
 • Computer/laptop gebruiken tijdens de les en/of voor testen*
 • Hulp met ordenen/structureren*
 • Spelfouten alleen meerekenen als het echt een onderdeel van de toets is
 • Bij de talen indien nodig in delen of mondeling overhoren
 • Gebruik van Kurzweil 3000 en Daisy of LEX
 • Indien nodig gebruik laten maken van hulpmiddelen zoals voorleesboeken en leesliniaal
 • Examens/teksten voor laten lezen door de computer
 • Een vreemde taal minder in klas 2 en/of 3
 • Geen voorleesbeurten
 • Speciale dyslexieversies van luistertoetsen

* deze faciliteiten zijn standaard voor alle dyslecten en dyscalculieleerlingen

Voor ouders en dyslectische leerlingen die aangemeld zijn, is er een informatieavond in juni. Als alle informatie bij ons aanwezig is, worden de handelingsplannen dan ook uitgedeeld. Voor leerlingen met dyscalculie is er een individueel gesprek.

Vragen?
Wilt u een gesprek of heeft u een vraag, dan kunt u een e-mail sturen naar één van onze dyslexiecoaches:

Jannie Penhoat (pt@altenacollege.nl) of Marit de Heer (hr@altenacollege.nl)