Begeleiding hoogbegaafde leerlingen

 

Het Altena College vindt het heel belangrijk dat alle leerlingen zich fijn voelen op school.
Ons motto is niet voor niets: Goed voor elkaar!

Algemene begeleiding
Hoogbegaafde leerlingen kunnen, indien gewenst, begeleid worden door een persoonlijke coach. De coach spreekt regelmatig met de leerling en onderhoudt de contacten met de ouders/ verzorgers en de mentor/ docenten. De coach begeleidt de hoogbegaafde leerlingen op sociaal emotioneel gebied en op het gebied van studievaardigheden.

Uitdaging in de les en buiten de lessen om
Binnen de lessen willen we de hoogbegaafde leerlingen uitdaging bieden. Sinds ruim een jaar zijn wij als team druk bezig met het ontwikkelen en aanbieden van differentiatiemateriaal waarin de hogere orde denkvaardigheden gestimuleerd worden. Ons doel is om de leerlingen middels deze lessen uit te dagen om tot leren te komen, om hun interesse te wekken en om hen nieuwsgierig te maken.

Op het Altena College bieden wij aan alle leerlingen tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan de modules van Altena Plus op de donderdagmiddag (zie voor meer inhoudelijke informatie de informatiebrief over Altena Plus). De hoogbegaafde leerlingen worden door ons gestimuleerd zich hiervoor aan te melden. Altena Plus is een mooie gelegenheid om creatief bezig te zijn en om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden. Om de hoogbegaafde leerlingen te motiveren deel te nemen, mogen zij elders in de week twee lessen naar keuze skippen.

Vragen?
Als u meer informatie wenst of als u een persoonlijke afspraak wilt maken, is dat uiteraard mogelijk. U kunt dan contact opnemen met:

Renate Kasen (ks@altenacollege.nl) of
Saskia Ritmeester (ri@altenacollege.nl)