KIES


Echtscheidingen
Als er binnen een gezin sprake is van een echtscheidingssituatie, kan het niet anders of dat heeft (grote) impact op het leven van kinderen binnen het gezin. Op het Altena College merken we dat bij veel jongeren de confrontatie met een echtscheiding invloed heeft op hun functioneren op school. En daarom vinden we het belangrijk dat hier passende begeleiding voor is.

De leeftijd tussen 12 en 20 jaar is een kwetsbare leeftijd. Aan de buitenkant laten jongeren dit niet altijd zien en doen ze zich vaak steviger voor dan ze in werkelijkheid zijn. In een normaal ontwikkelingsproces is daar ook niets mis mee en komt het vanzelf goed. Maar wanneer jongeren op deze leeftijd te maken krijgen of hebben met een echtscheiding, dan wordt hun veerkracht behoorlijk op de proef gesteld. Juist de onkwetsbaarheid naar buiten, de behoefte om niet anders te zijn dan anderen zorgt ervoor dat jongeren vaak alleen staan in hun vragen en verdriet.

Een echtscheiding in de kindertijd en puberteit hoeft zeker niet te leiden tot kwetsbare volwassenen. Goede begeleiding kan helpen in het verwerken van een echtscheiding. Ook kan het zeker helpen bij het vinden van handvatten om op een goede manier met de (nieuwe) situatie om te gaan. Om dit te kunnen bereiken hebben deze leerlingen wel steun nodig van anderen, vooral van lotgenoten. Uit onderzoek is gebleken dat met name de steun van leeftijdgenoten erg belangrijk is.

Begeleiding op school
Bovenstaande is voor ons als school aanleiding om een ondersteuningsgroep voor jongeren in echtscheidingssituaties op te zetten: Kies (Kinderen In Echtscheidings Situaties). Als school worden we hierin ondersteund door drs. Riet Fiddelaers-Jaspers, deskundige op het gebied van echtscheidingsproblematiek en rouwverwerking. Echtscheidingsproblematiek heeft veel raakvlakken met rouwverwerking. In beide gevallen gaat het om het omgaan met verlies en verdriet. Vandaar dat deze KIES-groep als subtitel ‘gedeeld verdriet’ heeft.

De bedoeling van de groep is een mogelijkheid bieden voor leerlingen om te delen. Hoe ga je als jongere om met een echtscheiding en welke hulp heb je nodig of kan er geboden worden? Gesprekken met leeftijdsgenoten (lotgenoten) helpen in deze situatie. Het is zeker niet de bedoeling de echtscheiding te gaan beoordelen en/of veroordelen. Hoe om te gaan met de feitelijke echtscheiding zal de belangrijkste insteek zijn.

Vragen?
Mocht u meer informatie willen hebben over deze KIES-groep, neemt u dan gerust contact op met een van de onderstaande begeleiders van de groepen:

Simone Doornhof – Kadijk (df@altenacollege.nl)
Mirjam Bron-Rijkse (br@altenacollege.nl)