Maatschappelijke stage


Op het Altena College lopen alle leerlingen uit het tweede leerjaar een maatschappelijke stage. Iedereen moet hiervoor 30 uur vrijwilligerswerk doen, buiten de schooluren om. De maatschappelijke stage is opgenomen in de overgangsnormen van de tweede naar de derde klas, dit onderdeel moet dus voldoende worden afgerond.

Iets doen voor de ander
Vanaf schooljaar 2015/2016 is de maatschappelijke stage afgeschaft. Toch heeft het Altena College besloten om hier mee door te gaan, omdat wij de maatschappelijke stage zien als toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van de leerling. Leerlingen moeten zelf contact leggen, afspraken maken, afspraken nakomen, initiatief nemen, samenwerken en soms leiding geven aan een groepje kinderen. Ook leren ze wat het is om vrijwilligerswerk te doen en om iets terug te doen voor een ander en de maatschappij.

Voorbeelden van een goede maatschappelijke stage:

  • Assisteren bij bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging, bijvoorbeeld lesgeven/training geven aan jonge kinderen
  • Bij de basisschool
  • Helpen op een kinderboerderij of bij een dierenasiel
  • Activiteiten organiseren voor kinderen in de buurt, denkend aan: de scouting, timmerdorp of het jeugdwerk van de kerk
  • Kinderdagverblijf
  • Vrijwilliger zijn voor de EHBO-vereniging
  • Helpen bij de voedsel-/kledingbank, kringloop, wereldwinkel, tafeltje dekje.
  • Collecteren

Vragen?
Mocht u meer informatie willen hebben over de maatschappelijke stage, neemt u dan gerust contact op met een van de onderstaande coördinatoren.

Diede Vreeswijk (vij@altenacollege.nl)
Lisette Oomen – van Wijk (wl@altenacollege.nl)