Rouwverwerking


Overlijden van een familielid
Als er in een gezin sprake is van het overlijden van een vader, moeder, broer of zus kan het niet anders of dat heeft grote impact op het leven van de nabestaanden. Omdat we ons op het Altena College verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van de leerlingen willen we ook graag extra zorg bieden aan leerlingen die een bovenbeschreven overlijden hebben meegemaakt.

Het kan namelijk zijn dat zo’n overlijden zoveel invloed heeft op het leven van een leerling dat het zijn of haar welbevinden negatief beïnvloedt. Dat kan zich uiten in bijvoorbeeld slechte resultaten, extreem gericht zijn op het leren of op een andere opvallende manier. Daarom bieden we als school de mogelijkheid aan om deel te nemen aan een  zogenaamde ‘rouwverwerkingsgroep’.

Drie collega’s hebben een intensieve cursus gevolgd om zo’n groep te kunnen begeleiden. Bij het starten van zo’n groep worden met grote zorgvuldigheid leerlingen (en ouders/verzorgers) benaderd. Het betreft hier de leerlingen vanaf leerjaar twee. Er volgt een voorlichtingsavond waarin het doel van de groep wordt uitgelegd.

Opzet
In de regel komt de rouwverwerkingsgroep acht keer bij elkaar. De bijeenkomsten meestal ’s avonds en vinden plaats op school. Tijdens die bijeenkomsten worden er zogenaamde rouwtaken behandeld. De laatste bijeenkomst is een gezamenlijke afsluiting met de deelnemers en de ouders/verzorgers.

Ervaringen
Leerlingen die deelgenomen hebben aan deze groepen, geven aan dat zij er heel veel aan hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld geleerd om over hun verdriet te praten, iets wat als heel belangrijk wordt ervaren. Ook geven veel leerlingen aan door deelname aan de groep gegroeid te zijn in hun zelfvertrouwen. Belangrijk is ook dat deelnemende leerlingen aangeven dat ze het gevoel krijgen begrepen te worden. Dat alles geeft veel rust en zorgt ervoor dat leerlingen weerbaarder worden en het hun welbevinden ten goede komt.

Vragen
Mocht u meer informatie willen hebben, neemt u dan gerust contact op met een van de onderstaande begeleiders.

Mirjam Bron-Rijkse (br@altenacollege.nl)
Renko Dekker (dr@altenacollege.nl)
Arie van den Herik (hk@altenacollege.nl)