Voorwoord


In deze digitale Schoolgids vindt u veel informatie over onze school. De inhoudsopgave hiernaast geeft een mooi overzicht van al die informatie. In het hoofdstuk 'Onze school' staat kernachtig verwoord wat voor school het Altena College is en wil zijn. 

In dit voorwoord vat ik dat samen in vijf zinnen die onze school karakteriseren en die voortvloeien uit onze christelijke identiteit: 

*wij - personeelsleden, leerlingen, ouders, bestuur - werken harmonieus samen op het Altena College; we zoeken altijd samen naar oplossingen
*wij doen wat wij zeggen en we zeggen wat we doen; u kunt van ons op aan
*wij bieden een veilige plek aan iedereen; aan leerlingen in hun groei naar volwassenheid en aan personeelsleden in hun ontwikkeling als professional
*wij stimuleren iedereen zich te ontwikkelen tot waardevol medemens
*wij zijn levendig en creatief, wij staan open voor ideeën en pakken die op

 

Ik wens u veel leesplezier met deze Schoolgids en zie ernaar uit om u te ontmoeten.

Arjan van Vuuren MEd
rector/uitvoerend bestuurder